• Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • Di tích đèo Pha Đin

    Thời gian đăng: 17/12/2018 04:31:24 PM

    Cách thành phố Điện Biên Phủ gần 100 km, Đèo Pha Đin là ranh giới giữa hai tỉnh Sơn La và Điện Biên. Giữa ranh giới hai ngã rẽ là một tấm bia ghi: "Đây là nơi hứng chịu nhiều nhất những trận oanh tạc bằng máy bay của thực dân Pháp nhằm ngăn chặn đường tiếp vận vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm của ta phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ". Trong kháng chiến chống Pháp, đèo Pha Đin gắn liền với chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954). Đây là một trong những tuyến giao thông huyết mạch quan trọng tiếp vận vũ khí, đạn dược và lương thực cho chiến dịch Điện Biên Phủ và nó đã trở thành biểu tượng của tinh thần gan dạ với hơn 8000 thanh niên xung phong "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh"

    Địa chỉ: huyện Tuần Giáo

  • Tác giả:

  • Nguồn tin: