• Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Di tích Thành Bản Phủ và đền thờ Hoàng Công Chất

  Thời gian đăng: 19/12/2018 10:34:56 AM

  Thành Bản Phủ nằm cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 7km về phía Tây Nam. Thành do nghĩa quân Hoàng Công Chất xây dựng từ năm 1758 - 1762. Thành rộng hơn 80 mẫu, xây dựng theo một hình thế rất linh hoạt, tận dụng được những thuận lợi về thiên nhiên, địa hình tự nhiên, sau lưng là dòng sông Nậm Rốm, đường thành được đắp bằng đất, bên ngoài trồng tre gai vây kín mang từ Thái Bình, Thanh Hóa… lên. Ngoài thành có hào sâu rộng 4 - 5 thước, trên mặt thành ngựa, voi có thể đi lại được. Thành có các cửa: Tiền, hậu, tả, hữu, mỗi cửa có đồn cao và vọng gác.

  Sau này, nhân dân đã xây dựng đền thờ Hoàng Công Chất bên trong khuôn viên Thành để tưởng nhớ công lao của vị chỉ huy tài trí đã cùng đồng bào các dân tộc của Mường Thanh đánh tan giặc Phẻ giải phóng Điện Biên năm 1754.

  Ngày nay đền là nơi hoạt động tín ngưỡng của nhân dân địa phương đồng thời cũng là một điểm đến hấp dẫn. Di tích lịch sử Thành Bản Phủ được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1981.

  Địa chỉ: xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên

 • Tác giả:

 • Nguồn tin: Trung tâm xúc tiến du lịch