• Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Thông tin hữu ích

  Thời gian đăng: 07/12/2018 03:10:31 PM

  Thông tin hữu ích tp. Điện Biên Phủ

  THÔNG TIN HỮU ÍCH
  Stt THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
  Khách sạn - Nhà nghỉ
  1 Khách sạn Mường Thanh Holiday **** Số 514 tổ 21 phường Him Lam. Điện thoại: 0215.3810043
  2 Khu Du lịch Sinh Thái Him Lam *** Tổ 6 phường Him Lam. Điện thoại: 0215.3811666
  3 Khách sạn A1 *** Số 3 tổ 18 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0215.3952999
  4 Khách sạn Long Giang ** Số 518 tổ 21 phường Him Lam. Điện thoại: 0215.3888999
  5 Khách sạn Hải Vân ** Số 488 tổ 21phường Him Lam. Điện thoại: 0215.3828488
  6 Khách sạn Asean ** Tổ 16 phường Thanh Bình. Điện thoại: 0215.3737777
  7 Khách sạn Ruby ** Số 43 tổ 11phường Mường Thanh. Điện thoại:   02153835568
  8 Khách sạn Điện Biên Phủ - Hà Nội ** Số 849 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0215.3825103
  9 Khách sạn Công Đoàn ** Số 878 phường Tân Thanh. Điện thoại: 02153824841
  10 Khách sạn Phương Nam ** Số 211 tổ 3 phường Tân Thanh. Điện thoại:   02156256256
  11 Khách sạn Nậm Rốm * Tổ 12 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0946251967
  12 Khách sạn Mường Phăng * Số 266 tổ 5 phường Thanh Bình. Điện thoại: 0817247888
  13 Khách sạn Như Ngọc * Số 08 tổ 4 phường Thanh Bình.Điện thoại:   0215.3834488
  14 Khách sạn Diệp Linh * Số 262 tổ 29 Phường Mường Thanh. Điện thoại: 02153959595
  15 Khách sạn Nông nghiệp * Số 679 Tổ 8 phường Tân Thanh. Điện thoại: 0215.3833866
  16 Khách sạn Hải Thi * Số 110 tổ 10 phường MườngThanh. Điện thoại: 0215.3826899
  17 Khách sạn Bảo An Số 19 Tổ 12 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0215.3827789
  18 Nhà khách Quân Khu II (Phadin Hotel) Số 63 Tổ 3 phường Thanh Bình. Điện thoại: 02156.558.888
  19 Nhà nghỉ Tâm Cường Số 42 Tổ 22 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0989889014
  20 Nhà nghỉ Nhật Linh Số 37 tổ 11 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0986734000
  21 Nhà nghỉ Khánh Hoài Số 60 tổ 11 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0215.3836036
  22 Nhà Nghỉ Thanh Bình Số 56 tổ 11 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0215.3629113
  23 Nhà nghỉ 51 Số 51 tổ 11 phường Mường Thanh. Điện thoại:: 0215.3927999
  24 Nhà nghỉ Hồng Kỳ Số 60 tổ 19 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0912259179
  25 Nhà nghỉ Việt Hoàng Số 69 tổ 3 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0989797988
  26 Nhà nghỉ Hương Quý Số 4 tổ 12 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0335044548
  27 Nhà nghỉ Ngọc Minh Số 03 tổ 12 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0915639199
  28 Nhà nghỉ Thanh Nhàn Số 05 tổ 12 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0215.3830821
  29 Nhà nghỉ Hải Anh 1+2 Số 12+20 tổ 12 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0215.3838266
  30 Nhà nghỉ Minh Đức Số 17 tổ 8 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0842828628
  31 Nhà nghỉ Quỳnh Trang Số 16 tổ 9 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0912394630
  32 Nhà nghỉ Hoàng Anh Số 364 tổ 15 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0215.3828569
  33 Nhà nghỉ Cường Thành Số 115 tổ 13 phường Mường Thanh. Điện thoại: 02153825662
  35 Nhà khách Ủy ban Số 845 đường Võ Nguyên Giáp tổ 17 phường Mường Thanh. Điện thoại: 02153830363
  36 Nhà nghỉ trung tâm phát hành phim chiếu bóng Tổ 5 phường Mường Thanh. Điện thoại: 02153.826433
  37 Nhà nghỉ Minh An Số 65 tổ 27 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0917979222
  38 Nhà nghỉ Bình Minh Số 02 tổ 1 phường Mường Thanh. Điện thoại:   0915587455
  39 Nhà nghỉ Bảo Lộc Số 69 tổ 3 phường Thanh Bình
  40 Nhà nghỉ Sân bay Số 02A tổ 16 phường Thanh Bình. Điện thoại: 0916643868
  41 Nhà khách Trúc An Tổ 4 phường Thanh Bình. Điện thoại:   02153737588
  42 Nhà nghỉ 76 Số 114 tổ 4 phường Thanh Bình. Điện thoại: 0908934708
  43 Nhà nghỉ Tuyết Trung Tổ 6 phường Thanh Bình. Điện thoại:   01232753888
  44 Nhà nghỉ Tuấn Minh Số 2 tổ 4 phường Thanh Bình. Điện thoại: 02153833899
  45 Nhà nghỉ Phương Hiền Số 1 tổ 4 phường Thanh Bình. Điện thoại: 0917543471
  46 Nhà nghỉ Ngọc Huy Tổ 3 phường Thanh Bình. Điện thoại: 0978220189
  47 Nhà nghỉ Thùy Linh Số 33 Tổ 3 phường Thanh Bình. Điện thoại: 0215.3825724
  48 Nhà nghỉ Bình Long 1 Số 761 đường Võ Nguyên Giáp phường Tân Thanh. Điện thoại: 0215.3826605
  49 Nhà nghỉ Hoàng Gia Số 890 tổ 4 phường Tân Thanh. Điện thoại: 0913253311
  50 Điện Biên Rose Villa Số 80 tổ 18 phường Tân Thanh. Điện thoại: 0833890666
  51 Nhà nghỉ Hồng Cúm Tổ 1 xã Thanh Minh, phường Him Lam. Điện thoại: 02153737789
  52 Nhà nghỉ Hoa Ban Bản Him Lam 1 phường Him Lam. Điện thoại: 0215.3813568
  53 Nhà nghỉ Hoàng Dũng Số 334 tổ 15 phường Thanh Trường. Điện thoại: 0973966999
  54 Nhà nghỉ Hà Linh Số 196 tổ 10 phường Thanh Trường. Điện thoại: 986789868
  55 Nhà nghỉ Quỳnh Giang Tổ 2 phường Nam Thanh. Điện thoại: 0916981605
  56 Nhà nghỉ Thảo Trang Tổ 2 phường Nam Thanh. Điện thoại: 0347172235

 • Tác giả:

 • Nguồn tin: Trung tâm xúc tiến du lịch Điện Biên

 • Các tin tức khác:
 • Thông tin hữu ích